Zapisy dzieci – uczniów Polskiej Szkoły MK

rozpoczynamy 13 maja 2017 r.

Zasady rekrutacji na rok  2017/2018

dla uczniów Polskiej Szkoły MK (kontynuujących naukę)

1. Należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz zapoznać się z Regulaminem Szkoły i Kontraktem. Wszystkie dokumenty będą dostępne w sekretariacie szkoły od 13 Maja 2017 r. od godz.12.00.

2. Dnia 17 czerwca zostanie udostępniona lista przyjętych uczniów – w tym terminie rodzice/opiekunowie dziecka muszą podpisać kontrakt oraz uiścić opłatę (jest to gwarancja przyjęcia do szkoły).

3. Po 17 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja nowych uczniów.

4. Opłata za szkołę w roku szkolnym wynosi: 30 x £15.00 = £450.00/ rocznie   (możliwośc opłaty w 3 ratach: do 30 czerwca, do 31 października, do 28 Lutego)

5. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły u Dyrektora Finansowego Polskiej Szkoły MK p. Leszka Szczepańczyka

   

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

LISTA MIEJSC JEST OGRANICZONA

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowane będą  klasy:

Klasa zero – dzieci 3-letnie

Program obejmuje:

 1.  Przygotowanie dzieci do czytania i pisania
 2.  Gimnastykę ogólnorozwojową oraz tańce i zabawy w języku polskim

Klasa 1 – dzieci 4-letnie

Program obejmuje:

 1. Przygotowanie dzieci do czytania i pisania
 2. Zajęcia logopedyczne oraz wprowadzanie materiału literowego.

Klasa 3 – dzieci 6-letnie (kontynuacja nauki w polskiej szkole)

Program obejmuje:

 1. Nauka czytania i pisania w języku polskim (na poziomie klasy 1 i 2 polskiego programu nauczania)
 2. Zajęcia logopedyczne, logorytmiczne oraz ćwiczenia wspomagające naukę pisania.

Klasa 4 – dzieci 7-8 letnie (kontynuacja nauki w polskiej szkole)

Program obejmuje:

 1. Nauka czytania i pisania w języku polskim (na poziomie klasy 2 i 3 polskiego programu nauczania)
 2. Zajęcia z przyrody. Blok zajęć poświęconych Polsce.

Klasa 5 – dziei 9-10 letnie (kontynuacja nauki w polskiej szkole)

Program obejmuje:

 1. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku polskim (na poziomie klasy 3 i 4 polskiego programu nauczania)
 2. Zajęcia z przyrody. Blok zajęć poświęconych Polsce.

Klasa  młodzieżowa – dzieci w wieku 12- 15 lat (zajęcia popołudniowe prowadzone w tygodniu)

Program obejmuje:

 1. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku polskim.
 2. Przygotowanie do egzaminu GCSE.
 3. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia w obu językach.

Klasa MIX – dzieci w wieku 5-7 lat

(dedykowana dzieciom, dla których język polski jest językiem drugim)

Program obejmuje:

 1. Naukę języka poprzez zabawę, zajęcia aktywizujące.
 2. Program wspomagany jest podręcznikiem „Polski – krok po kroku – Junior”

 

 

WSZYSTKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY 

ZAPRASZAMY