Narodowy Dzień Niepodległości

 

flaga2

„His­to­ria – świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości….”
W minioną sobotę 12 Listopada 2016 r. uczniowie klasy 4B przekazywali swoim kolegom z Polskiej Szkoły MK niewielką część ze wspaniałej historii Polski. Obchody Narodowego Dnia Niepodległości uczciliśmy lekcją wychowania patriotycznego. Nie zabrakło Polskiego Hymnu, symboli narodowych oraz wspólnej recytacji tak wszystkim Nam znanych słów: „Kto ty jesteś ?…. – Polak mały.”
Wszystkim Małym-Wielkim Polakom z Milton Keynes dziękujemy :) za wspólną lekcję historii.
Wychowawczyni klasy 4B pani mgr Annie Bartnikiewicz dziękujemy za przygotowanie tej wspaniałej lakcji historii.