GABINET POMOCY PEDAGOGICZNEJ

logo 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Przy szkole działa gabinet pomocy pedagogicznej dzieci mających trudności w nauce lub przystosowaniu się do nowego środowiska szkolnego

Prowadzimy porady pedagogiczno- psychologiczne dla Dzieci i Rodziców

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli pracujących w Brytyjskim Systemie Edukacyjnym na różnych poziomach edukacji.

Paulina Poręba

 filolog polski i logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2013 roku pracuje z dziećmi dwujęzycznymi. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, wadami wymowy, dysleksją, niedosłuchem i zespołem Downa. Pracuje zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, która opiera się na stymulacji całego rozwoju poznawczego dziecka, a także na nauce czytania (Symultaniczno- Sekwencyjna nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej). Cały czas stara się poszerzać swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu dwujęzyczności i logopedii, by móc jeszcze lepiej opiekować się swoimi małymi Pacjentami.

 

Joanna Wach – Szadkowska:

psycholog kliniczny, terapeuta szkoły krakowskiej,

pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Prowadzi terapię metodą neurobiologiczną – metodą krakowską dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, Zespołem Downa, dzieci ze specyficznymi trudnościami w nabywaniu języka (SLI), dyslektycznych i zagrożonych dysleksją. Ważne miejsce w jej pracy zajmuje wczesna nauka czytania, w tym obszarze prowadzi również zajęcia – warsztaty dla zdrowych dzieci i uczy je czytać już od najmłodszych lat metodą (Symultaniczno-Sekwencyjną® prof. Jagody Cieszyńskiej). Dwujęzyczność i dwukulturowość zajmują szczególne miejsce w obszarze jej zainteresowań. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce rozwoju dziecka.

Należy do Polskiego Związku Psychologów w Wielkiej Brytanii PPA, współpracuje z angielską szkołą specjalną St. Jons’s School w Bedford.

Pedagodzy – specjaliści służą pomocą.

Kontakt: 079 48 158 111